Kaple věznice Plzeň Bory

Pohled na kapli věznice Plzeň Bory.

Kaple věznice Plzeň Bory

Pohled na kapli věznice Plzeň Bory. Výhled na kapli s věžičkou je stíněn v popředí bujně rostoucími stromy. Napravo od kaple je vidět velitelská budova věznice. V současné době je v kapli umístěna tělocvična, na kterou byla kaple přestavěna v průběhu padesátých let.

Věznice Plzeň Bory odkazy | obrázky